Untitled Document

.

NEDEN ÇOCUK KULUBÜ ?

 

Okul öncesi eğitim kurumları çocuklar için bir anlamda "oyun yerleri" olarak düşünülmelidir. Çünkü bu çağda çocukların en önemli gereksinimlerinin başında oyun gelmektedir. Çocuklar oyun oynayarak gelişmekte, öğrenmekte ve olgunlaşmaktadır. Bu nedenle çocukların oyun içinde eğitimi bu kurumlarda planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuklar için oyun oynarken, aynı zamanda toplumsal bir ortam hazırlamaktadır. Böylelikle çocuklar oyun içinde girdikleri toplumsal ilişkilerle kurallara uymayı, paylaşmayı, sorumluluk almayı ve işbirliği yapmayı öğrenmektedir.

Toplumsallaşmanın en önemli aracı arkadaşlıktır. Bu, çocuklar için evde sadece anne-baba veya kardeşler ile kazanılamayacak bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Arkadaşlık kurmayı ve sürdürmeyi çocuklar en iyi, okul öncesi kurum içerisinde öğrenebilir. Çünkü bu kurumlar çocukların yaşıtlarıyla kaynaşmaları açısından doğal bir çevre ortamı özelliği taşımaktadır.

Bunların en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için çocukların rahatlıkla hareket edebilecekleri genişlikte, kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yardımsız karşılayabilecekleri güvenlikte ve eğitim programlarının istenildiği gibi uygulanabilmesine fırsat verecek yeterlilikte bir mekana ihtiyaç duyulmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarının, bütün bunlar dikkate alınarak planlanmış belirli fiziksel niteliklere sahip olması gerekmektedir.

 

CocukKulubu.Com Çocuk Kulübü Nedir?

CocukKulubu.Com Çocuk Kulübü her çocuğun okul öncesi eğitimden yararlanabilmesini sağlayan akademik destekli bir oluşumdur. 

CocukKulubu.Com Çocuk Kulübümüzde uygulanan akademik destekli gelişim takip programımızda, 0-6 yaş çocuklarımızın Sosyal-Duygusal, Bilişsel, Psikomotor, Dil gelişimleri ile Özbakım becerileri takibi her ay kulüplerimiz bünyesindeki çocuk gelişim uzmanlarımız tarafından yapılıyor. 

Kulübümüzde programları akademisyenlerce hazırlanan 1-2 yaş anneli bebek ve 2-3, 3-4 ve 4-5 yaş oyun grupları vardır. 

CocukKulubu.Com Çocuk kulübümüzde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de alabileceğiniz gibi eğitici kitap ve materyal desteği de alabilirsiniz.

 

Çocuğunuz CocukKulubu.Com Çoçuk Kulüplerinden Nasıl Yarar lanır?

Oyun Grupları:

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM: 

Oyun gruplarında çocuklar, diğer çocuklar ve yetişkinlerle aynı ortamda bulunmayı, beraber oynamayı, paylaşmayı, oyun içinde sıra beklemeyi öğrenirler. Gözlem yaparak kendi becerilerini geliştirirler. Bu sayede Sosyal-Duygusal gelişimleri desteklenir.

 

DİL GELİŞİMİ:  

CocukKulubu.Com Yayıncılığın  deneyimi ile hazırladığı gelişimleri destekleyici yayınlarımızla yapılan faaliyetler.Doğru dilbilgisiyle konuşarak yapılan açıklamalar. Kitap okuyarak dinleme ve algılama becerilerinin geliştirilmesi. Deneyerek, duyularını kullanarak, doğru seçilmiş malzemeler kullanılarak öğrenme…Dil gelişimin desteklenmesi.

 

 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM:

Yaşlarına uygun, katkı maddeleri içermeyen malzemelerle çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartacak aktiviteler, hamur, çamur, boya… Bilişsel Gelişimlerinin desteklenmesi.

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM:

Cimnastik, dans, ve denge hareketleri ile Psikomotor gelişimlerinin desteklenmesi.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ: 

Yemek, tuvalet , el yıkama, vb.gibi Özbakım becerilerinin kazanılması.

 

 

 

Ailelerimiz CocukKulubu.Com Çocuk Kulüpleri'nden Nasıl Yararlanır?

 

CocukKulubu.Com Çocuk Kulüpleri aileler için tecrübelerin paylaşılacağı, uzman görüşü alabilecekleri bir ortamdır. Aynı zamanda annelere kendilerine vakit ayırabilme imkanı  tanımaktadır. Ayrıca CocukKulubu.Com Çocuk kulüplerinde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de alabileceğiniz gibi eğitici kitap ve materyal desteği de alabilirsiniz.

 

GELİŞİM TAKİP PROGRAMI: 

 

CocukKulubu.Com Gelişim Takibi Programı ile çocuğunuz için uygun zamanda uygun aktiviteler ile çocuğunuzun gelişmesini hızlandırır ve eğlenirken öğrenmeyi sağlarsınız.Çocuk Kulubümüzde, dünyada en çok tanınan programları baz alınarak Okul Öncesi Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Bölümü uzmanlarının CocukKulubu.Com için hazırladıkları bir program kullanılır.

 

- Çocuğunuzun zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal, ahlak gelişimlerini takip eder.

- Çocuk eğitiminde uzman desteği sağlar.

- Çocuğunuzun ilgi ve yeteneklerinin erken keşfini sağlayıp doğru rehberlik ile gelişimlerini ve doğru yerlere yönlendirilmesini sağlar.

- Çocuğun gelişim sürecindeki olası problemleri tespit ederek doğru yönlendirmeyi sağlar.

- Doğru zamanda doğru bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlar.

- Tuvalet eğitimi konusunda rehberlik sunar.

- Doğru oyuncak ve doğru kitapların seçilmesini sağlar.

- Çocuğunuza nasıl kitap okuyacağınız konusunda sizi bilgilendirir.

- Dil gelişimi desteği sağlar.

- Çocuğunuzla iletişim tekniklerinizin gelişmesini ve çocuğun iletişimini arttırmayı sağlar.

- Çocuğunuz için nasıl kural koyabileceğiniz ve bu kuralları nasıl işleteceğiniz konusunda size rehberlik eder.

 

 

 

Oyun Grubu Nedir?: 

Çocuğunuzun sosyalleşme yolundaki ilk adımlarını atabileceği, arkadaş edinebileceği, bir grubun üyesi olma duygusuyla tanışabileceği, eğlenerek, oynayarak yeni bir şeyler öğrenebileceği, evi dışındaki yaşama yumuşak bir geçiş sağlayabileceği güvenli, sevecen bir ortamdır.

Oyun grubu, bakım ve eğitimin eş zamanlı olarak planlanması gereken bir dönemdir. Oyun grubu çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını harekete geçirecek, bağımsızlaşmalarını ve sosyalleşmelerini kolaylaştıracak, yemek, uyku, tuvalet gibi temel alışkanlıklarını geliştirecek fırsatlar sunuyoruz.

1-2 yaş anne-bebek grubu,2-3 yaş ,3-4 yaş ve 4-5 yaş oyun gruplarımız vardır.

 

CocukKulubu.Com Oyun Grubu Programı Özellikleri:

Özgün bir programdır.

Çocuk merkezlidir.

5 Gelişim alanını destekler Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.

Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.

Yaratıcılık ön plandadır.

Aile katılımı önemlidir.

2-5 yaş grubu için, Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir programdır.

 

 

Neden CocukKulubu.Com Oyun Grubuna Katılmalısınız?

 

CocukKulubu.Com Oyun grupları çocuk bakım hizmeti değildir Oyun gruplarımızda en az çocuklar için olduğu kadar aileler için de önemlidir. Çocuğunuzun henüz çok küçük olduğunu düşünüyorsanız zaman ayırın ve izleyin.CocukKulubu.Com Çocuk Kulüplerinde en küçük üyenin bile grubunun içinde nasıl oynadığını, her gün yeni bir beceriyle nasıl karşınıza çıktığını göreceksiniz. Oyun gruplarında özel olarak hazırlanmış program dahilinde anne-bebek gruplarımız da  çocukların anneleri ya da .Bu gruplarda çocuklar öğretmenleri gözetiminde oynarlarken anneler de kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunabilecekleri gibi, anne-çocuk aktiviteleri ile hoşça vakit geçirirler.Oyun gruplarımız sanatsal ve yaratıcı etkinlikler,Türkçe dil etkinlikleri,drama etkinlikleri,müzik etkinlikleri,denge ve hareket etkinlikleri ve oyun etkinlikleri ile çocuklarımızın 5 Gelişlim alanını destekleyici nitelikte programlardan oluşmuştur.

 

.

 

Copyright @ cocukkulubu.com | Tüm hakkı saklıdır.|